Convocatoria dos membros da Asociación Cultural FONTE do MIALGRO para a Asemblea Xeral Ordinaria

Día: 13 de abril de 2017

Hora: 19:00 en primeira convocatoria e media hora más tarde en segunda e última

Lugar: Antiga escola de Froxán

ORDE DO DÍA

  1. Lectura e aprobación, si procede, da acta da anterior reunión
  2. Estado económico do exercicio 2016
  3. Programa de actividades a realizar para o presente ano
  4. Cota exercicio 2017
  5. Valoración das actividades realizadas durante 2016
  6. Rogos e preguntas

É importante a presenza dos membros da asociación a dita reunión para o bo funcionamento da Asociación.

 

A Candea

  • Colección Revista A Candea
  • Selección de artículos

En esta sección puedes acceder a artículos individuales de A Candea: Selección de artículos

Leer más

Canal de video Fonte do Milagro

Acceder