A Candea Nº 17- 2005

SUMARIO

Páx 1 Portada, Foto: Roberto Ribao - Pisa da Castaña
Páx 2 (Guía de teléfonos)
Páx 3 Editorial
Páx 4 Para nos non vale
Páx 6 O Calendario
Páx 8 Ruta (SECEDA - PADERNE)
Páx 10 VII Filandón de músicas do Caurel
Páx 11 O Castiñeiro no Caurel
Páx 12 Disposicións Legais
Páx 13 Festa da Castaña
Páx 16 Uxío Novoneira
Páx 17 Federico García Cabezón
Páx 20 Raianos
Páx 22 O Caurel " a Crúa realidade"
Páx 23 Cousas que aconteceron
Páx 26 Antón Patiño
Páx 27 Recuncho para Poesía

El Tiempo Folgoso do Courel