A Candea Nº 13 - 2004

SUMARIO

Páx 1 Portada, Foto: Roberto Ribao
Páx 2 Editorial - (Guía de teléfonos)
Páx 3 Bico e eco, un negocio en alza
Páx 4 O castiñeiro
Páx 7 O arco da vella no caurel
Páx 8 Festa da Serra
Páx 9 Presentación da Novela Orixe
Páx 10 Ruta: Camiño de Santiago ata O Caurel
Páx 12 Así vin O Caurel
Páx 14 Certame de pintura
Páx 16 Uxío Novoneyra (8º Parte) O Oso "Figura embremática do entroido de Salcedo
Páx 18 Artesáns do Caurel
Páx 20 O Reporteiro - A O Courel Portugués
Páx 21 Lugares con encanto - Os Eidos
Páx 22 Dragons no Caurel
Páx 24 Froxán
Páx 25 Páxina aberta
Páx 26 Homenaxe a Rogelio - Filandón de músicas do Caurel
Páx 27 Limpeza de rutas - A Salvador Valín Jato Recuncho para a poesía

El Tiempo Folgoso do Courel